Direkt zum Inhalt springen
wrackangeln

Angelkutter in den Niederlanden

Lauwersoog

MS Dageraad - Drijver, Tel. (0031) 519297992 o. (0031) 652902584

MS Triton - J.Vrieze, Tel. (0031) 595481006

 

Holwerd

MS Ameland - Theo Mostermann, Tel. (0031) 519542166

MS Riet - Fa. Metz, Tel. (0031) 519542860

Nordsee-Dorsch aus den Niederlanden
Nordsee-Dorsch aus den Niederlanden

 

Harlingen

MS Dolfijn - Janny en Klaas Tot, Tel. (0031) 517 415150 o. (0031) 653844289

MS Twee - Gebroeders H. W. Hop, Tel. (0031) 341551717

MS Waddenzee - Zeesportvisserij Veitmann, Tel. (0031) 653917895, Fax (0031) 517415847

MS Zwanemeer - Sportvisserijbedrijf Zwanemeer, Tel. (0031) 517414143

 

Kornwerderzand

MS Bouwell - Plattfisch und einige Süßwasserarten! ganzjährig J. Wever, Tel. (0031) 517415391

MS Harmonie - Plattfisch und einige Süßwasserarten! ganzjährig J. Wever, Tel. (0031) 517415391

 

Den Oever

MS Olivier van Noort - Sportfischen im Wattenmeer, Abfahrt: Ostkai en Oever, Speisen und Getränke, Tel: 0031 227-512355, Ijsselmeerstraat 11, Den Oever

MS Wuta - Sportvisserij Rene Bakker, Tel. (0031) 227512967

MS Janine Suzanne - A. Bakker, Tel. (0031) 227512328 o. 80031) 227511597 0. (0031) 652805378

MS AIbatros - Albatros Sportvisserij, Tel. (0031) 227511201 o. (0031) 653282701

MS Nestor - De Jong Sportvisserij. Tel. (0031) 227511600

MS Balgzand - g C. M. Klein, Tel. (0031) 227511736

MS Catherina - Cornelia K. Nieuwiand, Tel. (0031) 725643119

MS Cornelis - ganzjährig C. Vooys, Tel. (0031) 227512154 o. (0031) 227511411

MS Dageraad - G. M. Kooy, Tel. (0031) 227511958

MS Hardi - J. Walen, Tel. (0031) 252423183 o. (0031) 653837262

MS Twee Gezusters - John Kort, Tel. (0031) 227511106

MS Willy - Mevr. W. Bekkema, Tel. (0031) 227511008 o. (0031) 652955755

MS Jomar - T. Groot, Tel. (0031) 227511917 o. (0031) 227511544

MS Klazina - J. D. Tijsen, Tel. (0031) 227511432

MS Leander - Fa. D. C. J. Zomerdijken Zoon, Tel. (0031) 227511689 o. (0031) 653269733

MS Linda - J. H. Heyiigenberg, Tel. (0031) 227511660

MS Maria - Hendrika W. van de Veen, Tel. (0031) 227511801

MS Olivier van Noort - H. Koene, Tel. (0031) 206187077

MS Poseidon - H. G. Vels, Tel. (0031) 227512045, Fax (0031) 227512087

MS Seladon - S. A. Kay, Tel. (0031) 227512491

MS Simon Johannes - S. A. Kay, Tel. (0031) 227512491

MS Stella - J.B. Verwijk, Tel. (0031) 227512255

MS Susanne - M. J. Deijkers, Tel. (0031) 227511865

0udesthild

MS Rival - J.Tuitmann, Tel. (0031) 222313410

MS Zeester - J. Hutjes, Tel. (0031) 222 313545 o. (0031) 652807866

Den Helder

MS Borndiep - Rederij A. Pronk, Tel.(0031) 223628713

MS Marsdiep - Rederij - A. Pronk, Tel.(0031) 223628713

MS Meermin - Rederij A. Pronk. Tel. (0031) 223628713

MS Hendrik - Karssen A. Bakker, Tel.(0031) 227511426

MS Mercuur - Gebr. Bakker. Tel. (0031) 227511417

MS Blue Marlin - H. R. Slagter, Tel. (0031) 224571875

MS Frans Naerebout - Fa. Paraat, J. Bakker, Tel. (0031) 227512232

MS Nestor - Sportvisserij Nestor, Tel. (0031) 227511600

 

Ijmuiden

MS Dolfijn - Sportvisserij Ijmond J. van Laar, Tel. (0031) 255537838, Fax (0031) 25551672

MS Toniin - Sportvisserij Ijmond J. van Laar, Tel. (0031) 255537838, Fax (0031) 25551672

MS Zaardvis - Cafe De Bruinvis, Tel. (0031) 255515579

 

Schevenningen

MS Albatros - Rederij J. Vrolljk, Tel. (0031) 70 3514021 o. (0031) 703550417

MS Estrella - Rederij J. Vroliik, Tel. (0031) 70 3514021 o. (0031) 703550417

MS Maartje - Rederij J. Vroliik, Tel. (0031) 70 3514021 o. (0031) 703550417

MS Fortuna - Zeesportvisserij Fortuna B. V., Tel. (0031) 703555461, Fax (0031) 70 3550650

MS Johanna - Zeesportvisserij Fortuna B. V., Tel. (0031) 703555461, Fax (0031) 70 3550650

MS Trip Junior - Rederij "Trip" Sportvissen, Tel. (0031) 703541122, Fax (0031) 703541626

MS Trip Senior - Rederij "Trip" Sportvissen, Tel. (0031) 703541122, Fax (0031) 703541626

MS Trip Tender - Rederij "Trip" Sportvissen, Tel. (0031) 703541122, Fax (0031) 703541626

 

Stellendam

MS Catch Up ll - Aquacharters BV, Tel. (0031) 181314439

MS Haringviiet - R. H. Albers, Tel. (0031) 181317504

MS Johanna Cornelia - J. J.C.Qualm, Tel. (0031) 187 492634p. (0031) 187492515

MS Mijntje - A. A. Korpershoeck, Tel. (0031) 187493359

MS Sirius - Aquacharters BV, Tel. (0031) 181314439

 

Brouwershaven

MS Ceasar - J. Landmann, Tel. (0031)111691455

 

Bruinisse

MS Eendracht - J. C. M. van Oevelen, Tel. (0031) 165554105

MS Helga - C. J. Boogaart, Tel. (0031) 167 502524 o. (0031) 164 682344

MS Adriana - H. W. A. van Ooijen, Tel. (0031) 168 324267

MS AIbatros - W. de Graaf, Tel. (0031) 111481558

MS Cornelis - Sportvisserij "Cornelis" C. H. Willems, Tel. (0031) 165535168

MS Theo - C. J. Boogaart, Tel. (0031) 167 502524 o. (0031) 164 682344

MS Zeemeeuw - C. J. Boogaart, Tel. (0031) 167 502524 o. (0031) 164 682344

MS Merwede - A. Drinkwaard,Tel. (0031) 111481604

MS Zeelands Luister - J.W. Bai, Tel. (0031) 111481774

 

Zijpe

MS Zuiderzee - W. C. J. van Patrijs, Tel. (0031) 167523438

 

Zierikzee

MS Sea Bear - H. en J. Voortmann, Tel. (0031) 111413970

MS Hector - H.v. d.Vlis.Tel. (0031) 111421679

 

Burghsluis

MS Arm III - J. C. Snepvangers, Tel. (0031) 111 658070, Fax (0031) 111658071

MS Jantje - J. C. Snepvangers, Tel. (0031) 111 658070, Fax (0031) 111658071

MS Breeveertien - Sportvisserij Moermond, Tel. (0031) 111414309

MS Zeearend - J. C. Snepvangers, Tel. (0031) 111658070, Fax (0031) 111658071

MS Zeelandia - Bouwmann Sportvisserij, Tel. (0031) 111651250

 

Colijnsplaat

MS Desire - J. J. Zoetewey, Tel. (0031) 113695462

 

Kats

MS Hoop - V.O. F. J.Beeke.Tel. (0031) 113 371471

 

Neeltje Jans

MS Andromeda - J. Hoogewerf, Tel. (0031) 111 481505 o. (0031) 653116641

MS Maatje Adriana - J. Hoogewerf, Tel. (0031) 111481505 o. (0031) 653116641

MS Neeltje Jans - Bouwmann Sportvisserij, Tel. (0031) 111651250

 

Sint Annaland

MS Frisiall - G. Googstad, Tel. (0031) 166653186, Fax (0031) 166652648

MS Panta Rhei - A. S. Smits, Tel. (0031) 166662383

MS Vaya Con Dios - J. J. Bös, Tel. (0031) 166 653305

 

Yerseke

MS Beatrix 11 - A. de Schipper, Tel. (0031) 113573558

MS Cornelis Lauwerus - A. P. C. Vermast, Tel. (0031) 113573563

MS Onderneming - L. de Brouwer, Tel. (0031) 113573339

MS Zeehond - Sportvisserij J. IMolet, Tel. (0031) 113572119

 

Tholen

MS Zwerverl - Fa. P. Moorland. Tel. (0031) 166602525 o. (0031) 653255912

MS Zwerverlll - Fa. P. Moorland. Tel. (0031) 166602525 o. (0031) 653255912

MS Albatros - R. J. van de Velde, Tel. (0031) 166604420

MS Dolfijn - P. C. v. d. Velde, Tel. (0031) 166601253

MS Flipper - A. L. IVIolenaarTel. (0031) 166 604180

MS HendrikH. - H. P. Hoogeweerf, Tel. (0031) 166603437, Fax (0031) 166604344

MS Salamander l - H. Kikkert, Tel. (0031) 418592757 o. (0031) 652971425

MS Salamander II - J. M. Molenaar, Tel. (0031) 166604547 o. (0031) 622668073

MS Salamander.lll - A. F. Molenaar, Tel. (0031) 166603188 o. (0031) 622667400

MS Spes - W. A. van de Heyden, Tel. (0031) 164241252

MS Vlije - C. Schot. Tel. (0031) 164 243646 o. (0031) 622661364

 

Terneuzen

MS Denick - A. de Vries, Tel. (0031) 115 648048 o. (0031) 653206436